IPB

Hogeldiniz ( Giri | Kayt Ol )

> Yayinlar

Blm Kurallar

Eski gnlere ait tm gazete,dergi,kitap vb yaynlar bu blme yazabilirsiniz.

Gzel Paylamlar
 
Reply to this topicStart new topic
1001 Temel Eser (Tercman Gazetesi)
alibaba
mesaj 09.02.2018, 00:26:43
leti #1Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 2,608
Thanks: 10653 *
Katlm: 20.08.2007
Nereden: Izmir
ye No: 438
Ruh Halim:


Benim bu seriyle tanmam Piri reisin kitab bahriyesi ile oldu. birinci cildini satn almtm yllarca 2. cildi aradm. 1001 temel eser Zamannda byk bir hevesle balanm bir derleme almas. Ne yazk ki hedeflenen saynn ok gerisinde kalnm. dnemin artlar belkide bu kadar olmasna neden olmutur bilemiyorum. Yine de nemli olduunu dnyorum.

Eserlerin numaralandrlmasnda baz aksaklklar olmu baz eserlerin her cildine ayr numara verilirken bazlarna da ayn numara verilmi.

nternette bulduum bir listenin eksikliklerini gidererek tam listeyi oluturdum

1. Yunus Emre Divan, Haz.: Faruk K. Timurta,
2. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpnar,
3. 18. Yzyl Trkiye?sinde rf Ve Adetler, M. De M. D,Ohsson, ev.: Zerhan Yksel
4. Erefolu Divan, Haz.1001 temel eser kurulu
5. Oru Be Tarihi, Edirneli Oru Be
6. Bozgun, Hafz Hakk Paa,.
7. Mevlana (Hayat, Eserleri), Mehmet nder,
8. Emir Sultan, Sinasi oruh,
9. Buhranlarmz, Said Halim Paa
10. Trklerin Manevi Gc, Claude Farrre, ev.: Orhan Bahaeddin
11. Bir Zamanlar stanbul, Balkhane Nazr Ali Rza Bey,
12. Trkiye Mektuplar 1717 - 1718, Lady Montagu, ev.: Aysel Kurutluolu
13. Necati Bey Divan, Haz.: Mehmed avuolu
14. Barbaros Hayreddin Paann Hatralar (1. Cilt), Haz.: Erturul Dzda
15. Barbaros Hayreddin Paann Hatralar, kinc Cilt, Haz: Erturul Dzda
16. Sosyalist lkelerde Fikir Ve Sanatn Kaderi, Ahmet Sabri Gktuna
17. Terifat Ve Tekilatmz, Ali Seydi Bey
18. Trkiye,Nin Drt Yl 1552-1556, Manuel Serrano Y. Sanz El Yazmasndan eviren. A. Kurutluolu, 184 Sayfa.
19. Kitab-I Bahriye , Denizcilik Kitab ,, 1 Cilt, Piri Reis,
19. Kitab-I Bahriye , Denizcilik Kitab ,, 2 Cilt, Piri Reis,
20. Gece Hikayeleri Msameretname, Emin Nihat Bey,
21. Fatih,n Tarihi , Tarih- Ebul Feth, Tursun Bey, Haz: Ahmet Tezbaar
22. Ramazanname, Dr. Amil elebiolu
23. Bir Eliden Gazi Mustafa Kemal, Charles H Sherrill eviren: Alp Ilgz,
24. Zara Mftsnn Hatralar , Tarihe- Vak,A- Zara ,Hseyin Raci Efendi,.
25. Evrak-I Perian, Namk Kemal
26. Karacaolan, Hazrlayan: Mustafa Necati Karaer
27. Can ekien Trkiye 1914, Pierre Loti, Haz.: Fikret aholu
28. Budin Kanunnamesi Ve Osmanl Toprak Meselesi, Sadk Albayrak.
29. slam Medeniyeti, Will Durant Trk esi: Orhan Bahaeddin
30. Ahlak , Ahlak-i Alai , Knalzade Ali Efendi
31. Trkiyeyi Byle Grdm, Ogier Ghiselin De Busbecg, Haz.: Aysel Kurutluolu,
32. Lehet,L Hakayk , Hakikatlerin Dili , Ali Bey,
33. ecere- Terakime , Trklerin Soy Kt , Ebulgazi Bahadr Han
34. Ahmet Harami Destan, Hazrlayan: Halis Akaydn
35. Hayalin Derinlikleri ,A,Mak-I Hayal,, ehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

36. Kabusname, lyasolu Mercimek Ahmed, 1. Cilt, 264 S.
36. Kabusname, lyasolu Mercimek Ahmed, 2. Cilt, 208 S.
37. Mneccimba Tarihi, Mneccimba Ahmet Dede, 1. Cildi Mevcut, 304 S.
37. Mneccimba Tarihi, Mneccimba Ahmet Dede, 2. Cildi Mevcut, 313-624 Sayfalar.
38. Airetten Devlete (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 1. Cilt, 272 S.
39. mparatorluk Yolu (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 2. Cilt, 272 S.
40. Cihan Hakimiyeti (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 3. Cilt, 288 S.
41. Olgunluk a (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 4. Cilt, 257 S.
42. Sonun Balangc (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 5. Cilt, 257 S.
43. Sona Doru (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 6. Cilt, 288 S.
44. Derken (Trkiye Tarihi) A. De Lamartine, Haz.: M. R. Uzmen, 7. Cilt, 264 S.
45. Byk Sancan Glgesinde, Friedrich Karl Kienitz, ev: Seyfettin Halit Kakn, 232 S.
46. Bizans Tarihi Cilt 1, Auguste Bailly, ev.: Haluk aman, 224 S.
47. Bizans Tarihi Cilt 2, Auguste Bailly, ev.: Haluk aman, 216 S.
48. Aklarn Nurlar , Envaru,L Akn Cilt 1 ,, Ahmed Bican, 319 S.
49. Aklarn Nurlar , Envaru,L Akn Cilt 2 ,, Ahmed Bican, 320 S.
50. Aklarn Nurlar ,Envaru,L Akn Cilt 3,, Ahmed Bican, 297 S.
51. 1001 Hadis Birinci Cilt, Mehmet Arif, 224 Sayfa,
52. 1001 Hadis kinci Cilt, Mehmet Arif, 232-486 Sayfalar
53. Mevlana Celaleddin Rumi, Prof. R. A. Ncholson eviren: Ayten Lermiolu, 208 Sayfa.
54. stanbul Trk Kaleleri, Prof. Albert Gabriel, ev.: Alp Ilgaz, 182 + 40 S.
55. Muhammediye , Kitab-I Muhammediyye , Cilt 1, Dr. Amil elebiolu, 256 S.
56. Muhammediye , Kitab-I Muhammediyye , Cilt 2, Dr. Amil elebiolu, 265-512 Sayfalar.
57. Muhammediye , Kitab-I Muhammediyye , Cilt 3, Dr. Amil elebiolu, 521-736 Sayfalar.
58. Muhammediye ,Kitab-I Muhammediyye, 4. Cilt, Dr. Amil elebi, 745-824 Sayfalar+110 Sayfa.
59. Trkiyede Sanatlar Ve Zeneatlar Ondokuzuncu Y.Y. Sonu, Pretextat Lecomte, ev.: Ayda Dz, 216 S.
60. Siyasi Tarihi Ve Messeseleriyle Delhi Trk mparatorluu, M. Aziz Ahmet, 336 S.
61. Miratl Memamlik Seydi Ali Reis
62. Tasvir- Ahlak , Ahlak Szl ,, Ahmet Rfat, 383 S.
63. Trkiye 1850 1. Cilt Tanzimat , Ulema , Basn, M. A. Ubicini, ev.: Cemal Karaal, 247 S.
64. Trkiye 1850 2. Cilt Maliye , Ordu , Millet, M. A. Ubicini ev: Cemal Karaal, 247 S.
65. Eslaf Eski Bilginler, Dnrler, airler, Faik Reat, 350 S.
66. Sovyet mparatorluu Smrlen Topraklar 1. Cilt, Sir Olaf Caroe, ev.: Zerhan Yksel, 199 S.
67. Sovyet mparatorluu Smrlen Milletler 2. Cilt, Sir Olaf Caroe, ev.: Zerhan Yksel, 206 S.
68. Zafername, Ziya Paa, 199 S.
69. Devlet Ve Aile Ahlak, Knalzade Ali Efendi, 287 S.
70. Vaka-I Cedid Yayla mam Tarihi Ve Yeni Olaylar, Haz.: Yavuz Senemolu, 174 S.
71. Huzur-U Akl Fen,De Maddiyyun Meslek- Dalaleti lim Karsnda Maddecilik, Ahmet Hilmi Bey, 230 Sayfa.
72. Koca Sekbanba Risalesi, Koca Sekbanba, Haz.: Abdullah Uman, 192 S.
73. Haydar elebi Ruznamesi, Haz.: Yavuz Senemolu, 221 S.
74. Tarih- Glmani, Mehmed Halife Haz: mer Karayumak, 207 S.
75. Gizli Notlar, Lui Ramber, Haz.: Niyazi Ahmet Banolu, 239 S.
76. Fatih Sultan Mehmede Nasihatler, Sultan Murat Han-Abdullah Uman, 157 S.
77. Krm Harbi, Hayrettin Bey, Haz.: emsettin Kutlu, 232 S.
78. anakkale inde Vurdular Beni, Derleyen: Aziz Kaylan, 191 S.
79. Esir Orta Asya, Elizabeth E. Bacon, ev.: Tansu Say, 272 S.
80. Ynetenlerin Ynetimi , Nehcu,S-Sluk Fi Siyaseti,L Mluk ,, Ebu,Nnecib Shreverdi, ev: Nahifi Mehmet Efendi
81. Trklerin Siyasi Dsturlar, Ricaut, Haz.: M. Reat Uzmen, 332 S.
82. Yirmisekiz elebi Mehmed Efendi Sefaretnamesi, Haz.: Abdullah Uman, 180 S.
83. Trk slam Tarihinden (Nevadir- Sheyli) 1. Cilt, Sheyli (Ahmet Bin Hendem) Haz.: emsettin Kutlu, 279 Sayfa.
84. Trk slam Tarihinden (Nevadir- Sheyli) 2. Cilt, Sheyli (Ahmet Bin Hendem) Haz.: emsettin Kutlu, 303 S
85. Eski Yurt, Gabriel Bonvalot, ev.: M. Reat Uzmen, 287 S.
86. Yenikap Mevlevihanesi, Mehmet Ziya, 252 S.
87. Markopolo Seyahatnamesi 1. Cilt, Haz.: Filiz Dokuman, 197 S.
88. Markopolo Seyahatnamesi 2. Cilt, Haz.: Filiz Dokuman, 226 S.
89. Trkler Ve Tatarlara Dair Hatralar 18. Y. Ylda, Baron De Tott, 323 Sayfa
90. Tuti-Name (Papaann Hikayeleri), Sadeletiren: emsettin Kutlu, 301 S.
91. Bamza Gelenler 1. Cilt, Mehmed Arif Bey, 320 Sayfa
92. Bamza Gelenler 2. Cilt, Mehmed Arif Bey, 325-652 Sayfalar.
93. Bamza Gelenler 3. Cilt, Mehmet Arif.
94. Eski Eserler Ansiklopedisi 1. Cilt, Nurettin Rt Bngl, 187 S.
95. Eski Eserler Ansiklopedisi 2. Cilt, Nurettin Rt Bngl, 136 S.
96. Avrupa,Daki Trkiye Cilt : 1, Sir Charles Eliot, ev.: Adnan Snar, evket Serdar Tret, 253 S.
97. Avrupa,Daki Trkiye Cilt: 2, Sir Charles Eliot, ev.: Adnan Snar, evket Serdar Tret, 191 S
98. 1855, De Trkiye 1. Cilt, J.H.A. Ubucini, ev.: Ayda Dz, 159 S.
99. 1855, De Trkiye 2. Cilt, J.H.A. Ubucini, ev.: Ayda Dz, 149 S.
100. Ahmet Fehim Bey, n Hatralar, Hafi Kadri Alpman, 223 S.
101. Seluk-Name 1.Cilt, Ahmed Bin Mahmud, 182 S.
102. Seluk-Name 2.Cilt, Ahmed Bin Mahmud
103. Mevlana Ve Etrafndakiler Risale, Feridun Bin Ahmed- Sipehsalar
104. Girit Hatralar, Tahmisci-Zade Mehmed Macid, 135 S.
105. Zbde- Vakayiat , Olaylarn z , Cilt I 1656 - 1684, Defterdar Sar Mehmed Paa, 261 S.
106. Kamil,L Kelam , Olgun Szler , I, Sadeletiren: emsettin Kutlu, 158 Sayfa.
107. Kamil,L Kelam , Olgun Szler , I, Sadeletiren: emsettin Kutlu, 159-307 Sayfalar.
108. X. Asr-I Hicride Osmanl Ricali Geen Asrda Devlet Adamlarmz I, Ali Rza Mehmet Galip, 160 Sayfa.
109. Geen Asrda Devlet Adamlarmz, Ali Rza-Mehmed Galib
110. Krm Harbi Sonrasnda stanbul, La Baronne Durand De Fontmange eviren: Gliek Soytrk, 267 Sayfa.
111. Devletah Tezkiresi ,Tezkire- Devletah, 1.Cilt ev.: Prof. Dr. Necati Lugal, 174 S.
112. Devletah Tezkiresi Tezkire- Devletah, 2.Cilt ev: Necati Lugal, 359-512 Sayfalar.
113. Devletah Tezkiresi ,Tezkire- Devletah, 3.Cilt ev.: Prof. Dr. Necati Lugal, 174 S.
114. Devletah Tezkiresi Tezkire- Devletah 4.Cilt ev.: Prof. Dr. Necati Lugal,
115. Zbde-i Vekayiat, Defterdar Sar Mehmed Paa
116. Tiryaki Szler, Cenap ahabeddin, 1978, 207 S.
117. Trk Sularnda Seyahat, George William Frederick Howard, 121 S.
118. Latifeler Lamii-Zade Abdullah elebi, Haz: Yaar alkan, 227 Sayfa, 1978
119. Siyasi Hatralarm, eyhlislam Cemaleddin Efendi, 167 S.
120. 1655 , 1656 ,Da Trkiye, Jean Thvenot, ev.: Nuray Yldz, 243 S.
121. Grg Ve Toplum Kurallar zerine Ziyafet Sofralar ,Mevaid, N- Nefais Fi Kavaidi,L Mecalis, Cilt 1, Gelibolulu Mustafa Ali
122. Grg Ve Toplum Kurallar zerine Ziyafet Sofralar ,Mevaid, N- Nefais Fi Kavaidi,L Mecalis, Cilt 2, Gelibolulu Mustafa Ali
123. Mevleviler Beldesi Konya, Clment Huart, 160 S.
124. Batarya le Ate Ve Tarihin Ylan Hikayesi, Sleyman Nazif, 144 Sayfa.
125. Tasavvuf, Un lkeleri , Risale- Kueyri , Cilt 1, Kueyri, ev.: Tahsin Yazc, 191 S.
126. Tasavvuf,Un lkeleri (Risale- Kueyri), Cilt 2, Kueyri, ev.: Tahsin Yazc, 199-384 Sayfalar
127. Trk Halk Edebiyat, gncz Knos, Haz.: Dr. Tuncer Glensoy, 176 S.
128. Eski stanbul,Da Hayat, Dorina L. Neave , ev: Osman nde, 184 S.
129. Tiryaki Hasan Paa, Nn Gazalar Ve Kanije Savunmas, Haz.: Vahit abuk, 200 S.
130. Esaret Hatralar, Haz: Nejat Seferciolu, 183 Sayfa, 1978
131. stanbul2dan Mektuplar, Mrs. Max Mller , Afife Bura, 1978, Tercman 1001 Temel Eser, 171 Sayfa.
132. Osmanllarda Tre Ve Trenler, Esad Efendi
133. Dertli Divan air Dertli 1.Cilt
134. Dertli Divan air Dertli 2.Cilt
135. Plevne Hatralar, brahim Edhem, 84 Sayfa + Resimler
136. Malta Geceleri , Firak-I Irak , Galiya, Sleyman Nazif, Haz.: hsan Erzi 133 S.
137. Balkan Harbi , nc Kolordu, Nun Ve kinci Dou Ordusu, Nun Muharebeleri ,, Mahmud Muhtar, 208 S.
138. Mirat-I Hakikat Cilt 1, Mahmud Celaleddin Paa, 240 S.
139. Zrde- Vekayiat (Olaylarn z) I 1689-1694, Sad: Abdkadir zcan, 195 Sayfa.
140. eyhlislam Bahayi Efendi Divan,Ndan Semeler, Haz: Do. Dr. Harun Tolasa, 288 S
141. Matbuat Hatralarndan Muharir, air, Edip, Ahmed Rasim, 221 Sayfa.
142. Cerbe Sava, Zekeriyazade Ferah , Haz Orhan aik Gkyay, 188 S.
143. Lemezat-I Hulvi Ez-Lema,At-I Ulvi I, Cemaleddin Mahmud Hulvi, 185 S.
144. Lemezat-I Hulvi Ez-Lema,At-I Ulvi I, Cemaleddin Mahmud Hulvi, 187-402 Sayfalar.
145. Mizan,L Hakk Fi htiyari,L Ahakk, Katip elebi, 1980,192 Sayfa.
146. Tuhfetl-Kibar Fi Esfaril-Bihar (Deniz Savalar Hakknda Byklere Armaan) 1.Cilt, Katip elebi,
147. Tuhfetl-Kibar Fi Esfaril-Bihar (Deniz Savalar Hakknda Byklere Armaan) 2.Cilt Katip elebi,
148. Mir,At-I Hakikat (Hakikatn Aynas), Mahmud Celaleddin Paa, 224 Sayfa.
149. Dede Korkut Hikayeleri, Orhan aik Gkyay, 1980, 238 Sayfa + Resimler
150. 1814 de stanbul Ve anakkale'ye Seyahati, Edward Raczynski
151. Ahmed Resmi Efendi,Nin Viyana Ve Berlin Sefaretnameleri, Sadeletiren: Bedriye Atsz,
152. Tezkire ( Hest Behit) Sehi Bey.
153. Xv. Asr Ortalarnda Trkiye zerinden ran,A Seyahat, J. B. Tavernier,
154. Divan-I Muhibbi 1. Cilt (Kanuni Sultan Sleyman,In iirleri) I, Hazrlayan: Vahit abuk.
155. Divan-I Muhibbi 2.Cilt ( Kanuni Sultan Sleyman,In iirleri ), Hazrlayan: Vahit abuk
156. Divan-I Muhibbi 3.Cilt ( Kanuni Sultan Sleyman,In iirleri ), Hazrlayan: Vahit abuk
157. Cem Sultan,In Trke Divan,I Cilt 1, Haz.: Dr. Halil Ersoylu
158. Cem Sultan,In Trke Divan,I Cilt 2, Haz.: Dr. Halil Ersoylu
159. Cem Sultan,In Trke Divan,I Cilt 3, Haz.: Dr. Halil Ersoylu


--------------------
her mesajm imzamdr
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
sahaf
mesaj 14.02.2018, 14:44:23
leti #2Grup Simge

Grup: Forum Demirba
leti: 6,100
Thanks: 28647 *
Katlm: 30.05.2007
Nereden: Zeytinburnu / Vargeller
ye No: 68
Ruh Halim:Tercman Gazetesi'nin klliyat smile.gif

Ahmet Hamdi Tanpnar'n Huzur, Mustafa Necati Karaer'in de Karacaolan en ok ilgimi eken isimler oldu.


--------------------
Titresin bir mum alevinde o eski gnler, bir gm ereveden seyret yine maziyi, bir nezaketli ince sz duyar da belki, o sararm resmin hayat bulur yeniden.
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:

Konuya link ver...
Forum iin... (BBCode)
HTML Kullanm...
Direk link...

Reply to this topicStart new topic
1 kullanc bu bal okuyor (1 Misafir ve 0 Gizli Kullanc)
0 ye:

Collapse

> Benzer Ba?l?klar

  Balk Yan?tlar Konuyu Ba?latan Okunma Son Faaliyet
No New Posts Temel Reis (izgi Film)
0 lifelines 1,484 20.01.2013 - 23:08:23
G?n: lifelines
No New Posts 1001 Roman
5 PROTOSS 3,041 16.05.2010 - 11:22:55
G?n: -oklitus-
No New Posts Eser - Engin Noyan
4 linea 3,328 18.08.2008 - 16:49:59
G?n: CandY
No new Temel Reis
21 badman70 7,528 20.03.2008 - 18:11:40
G?n: okseybilenkiz
No New Posts Eser Altndere
3 GaLaCTiCa 1,814 01.07.2007 - 02:35:12
G?n: raymond


 RSS Basit Grnm Tarih : 19.01.2019 - 15:12:37
.: Destekleyenler & Desteklediklerimiz :.
Seksenliyillar.Com | 80ler.Com | sinemabuyusu.com | Kingofcollectors | Seksenler.Forumotion | sekerkizcandy.com | Captano.net