IPB

Hogeldiniz ( Giri | Kayt Ol )

> Sohbet Odas

Blm Kurallar

Bu blmde sohbet edebilir ve geyik yapabilirsiniz. Siyaset, Din, nsanlar krc kelime ve cmle kullanmak yasaktr.

Gzel Paylamlar..

 
Reply to this topicStart new topic
ehirlerimiz Adlarn Nerden Alm
Mrbom
mesaj 15.03.2008, 05:44:37
leti #1Grup Simge

Grup: Administrator
leti: 4,581
Thanks: 20503 *
Katlm: 26.05.2007
Nereden: stanbul
ye No: 47
Ruh Halim:Van

Van' Asur kraliesi Semiramis kurdu. Bundan dolay ehre "ahmirankent" ad verildi. Daha sonra Persler dneminde buraya Van adnda bir vali geldi ve ehri bayndr hale getirdiinden ehre onun ad verildi.

Uak

ocuk veya gen adnn halk dilinden syleniidir. Baz rivayetlere gre ise uak (aynla sylenii) kelimesinin ak kelimesinden geldii sylenmitir.

Urfa

Eski ad "Orhoe veya Orhai"dir. Dah sonra Araplar tarafndan "R"ya evrilmitir. Bir dier rivayete gre ise Krteden gelmekte olup R yani gne demektir. ehir Babil hkmdar Ramis-Nemrut tarafndan kuruldu.

Tekirda

Adn, ky boyunca uzanan Tekirdalarndan almtr.

Tokat

Eski ad "Komana Pontika"idi. Tokat adnn Pontika adnn halk arasndan deimi eklidir.

Trabzon

"Trapezus" szcnden gelir. Anlam drtke'dir.

Tunceli

Burada baz maden yataklarnn bulunmasndan dolay ehre Tunceli ad verilmitir. Yani tunlkesi demektir.

Sakarya

Adn snrlar iinden geen Sakarya nehrinden alr

Samsun

Eski ad "Amisos"dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasndan deitirilmesidir.

Sivas

Adnn nereden geldii konusunda her hangi bir kayda rastlanmamtr.

Siirt

Siirt adnn Keldani aslndan geldii ve ehir anlamna geldii sylenir. Dier bir ravayete gre ise Sert kelimesinin bozulmu eklidir.

Rize

Kafkas kkenli bir kelime olduu sanlmaktadr.

Ordu

Eski ad "Kotyora"dr. Halk tarafndan bu isim deiiklie uramtr.

Nide

lkada blgede Nagdoslular adl bir kavim yaadndan bu ehre isimlerini vermiler. Arap kaynaklar ehre "Nekide veya Nikde" demilerdir. Halk ise ehre Nide adn vermitir.

Nevehir

Onsekizinci yzyla kadar ehir bir kyd ve ad "Mukara" idi. Daha sonra Nevehirli Damat brahim Paa kyn gelitirdi ve yeni ehir anlamnda Nevehir adn verdi.

Malatya
Hititler dneminde burann ad "Meliddu"dur. Halk tarafndan Malatya olarak deimitir.

Manisa
Yunanca Magnesya'dan gelmitir. Trkler buray alnca Manisa olarak ehrin ismini deitirdiler.


Mardin

Mardin ad Sryanice'de Marde'den geldii rivayet edilir. Romallar "Maride" Araplar ise "Mardin" adn vermilerdir. Dier bir rivayet gre ise krtedeki Mer-din yani erkek, yiit �grmek kelimesinden geldii sylenmitir.

Mula
Eski ad "Mobolla"'dr. Trkler buraya daha sonra Mula demilerdir.


Mu

Bir rivayete gre sryanice'deki suyu bol anlamna glene Mua'dan dier bir rivayete gre ise ehrin kurucusu "Muet'den gelmitir

Karaman

lk ismi Laranda'dr. Seluklu ve Osmanllarda ki ismi Larende idi. Karamanoullarnn bakenti olduundan buraya daha sonra Karaman ad verildi.

Kahramanmara

Asl ad Markasi'dir. Halk dilinde Mara olarak deimitir. Kurtulu savanda Franszlara kar ehirlerini kahramanca savunduklarndan meclis tarafndan ll ubat 1922'de kahraman nvan verildi.
Kars

M: 130-127 ylnda buraya yerleen Karsak oymandan dolay ehre kars ad verilmitir. Kars kelimesinin anlam ise deve ya da koyun ynnden yaplan elbise veya al kua anlamna gelir.

Kastamonu

ehrin eski ad "Tumana"dr. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleti. te Kastamonu Gas ve Tuman'n birlemesinden meydana gelmitir.

Kayseri

Romallar Mazaka adl ehri alnca buraya Kaysarea adn verdiler. Yani mparator ehri anlamna gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasnda yayld

Krehir
Kr ve ehir kelimesinin birlemesinden olumutur.


Kocaeli

Orhan gazi dneminde bu blgeyi feth eden Akakoca isimli komutandan dolay buraya Kocaeli denildi.

Konya
sa'dan nce 47-50 ve 53 yllarnda Hristiyan azizlerinden St. Paul buray ziyaret etti ve ehir nemli bir dinsel merkez olarak geliti. Bu nedenle Hristiyanlar ona, "sa'nn tasviri" anlamna gelen "ikonyum" adn verdiler. Abbasiler buray alnca "Kuniye'ye" evirdiler. Trkler bu ismi Konya olarak deitirdi.


Ktahya
Frigler buraya "Katyasiyum veya Katiation" adn vermilerdir. Daha sonra yre halk buraya Ktahya demitir

stanbul

M. 658 ylnda Megara kral Byzas tarafndan kurulduundan bu ehre kurucusundan dolay Bizantion ad verilmitir.
Roma imparatoro Marcus Avrelius dneminde imparatorun manevi babasnn adyla "Antion" olarak anld.
Bizans mparatoru Konstantin bu ehri yeniden kurunca buraya kendi adn verdi. ehre "Konstantin veya Konstanpolis" ad verildi. Araplar "Kostantiniye, Romallar Konstantinopolis" demilerdir. Daha sonra bu ismin ksaltlm ekli olan "Stin-polis" deyimi kullanld. te stanbul bu "Stin-Polis" ehrinden tretildi.
Trkler buray alnca Mslman ehir anlamnda "slambol" adn verdiler. Fakat daha sonra stanbul olarak deitirildi.


zmir

ehrin asl ad "Smyrna"dr. zmir kelimesi smyrna'nn halk arasndaki kullan eklidir. Homeros destanlarnda bu kent ismini Kbrs Kral Kinyras'n kz Smyra'dan alr ve tanra Artemis zmirli'dir. Kimi kaynaklara gre de, zmir ehrini ilk kuran Hititler deil, Amazonlar'dr. (Hititler de buraya Navlhun adn vermilerdir.

Gaziantep

ehrin eski ad Ayntab'dr. Kelime anlam, pnarn gz demektir. Halk bunu Antep olarak deitirmitir. Halk Kurtulu savanda Franszlara kar baarl bir sava verince 6 ubat 1921'de kartlan bir yasayla Gazi nvan verildi.

Gmhane

Burada daha nceleri gm madenleri olduundan, bu ehre Gmhane denilmitir

Edirne
Romallar dneminde imparator Hadrianus tarafndan kurulduu iin ehir "Hadrianopolis" dn alr. Hadrianus'un ehri anlamna gelen bu szck, sonradan deimlere urayarak Edirne halini ald.


Elaz

1834 ylnda Mezra denilen yerde kuruldu.1862 ylnda buraya o sradaki padiah Abdlaziz'in onuruna "Mamuretlaziz" ad verildi. Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak ksaltt. 1937 ylnda Elaz'a evrildi.

Erzincan

Erzincan ovasndan adn alr. Ezirgan diye halk tarafndan sylenir. Burann eski ad Eriza'dr.

Erzurum

Ard Rum kelimesinden gelir. Yani Rum topra demektir. Dier bir rivayete gre de Seluklular buraya Erzen-Rum demilerdir. Erzen dar demektir. ehir o zamanlar bir tahl ambar olarak kullanlmtr.

Eskiehir

Eski ad Doylaion'dur. 1080 ylnda Trkler buray ele geirdi. 1175 ylnda burasn Bizans geri ald. Klarslan bu ehri daha sonra geri alnca, ona "Bizim eski ehrimiz" anlamna gelen Eski ehir adn verdi.


Diyarbakr

Bakr lkesi anlamna gelmektedir. Bu ismin kayna Diyar- Bekir'dir. Bekir'in memleketi anlamna gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va'il adl Arap gebe boyunun buraya yrlemi olmasndan kaynaklanr. Diyarbakr'n eski ad Amid veya Amed'dir. Gelen veya bizim anlamna gelir. Dede Korkut kitabnda Amid'e Hamid de denilmitir.

Denizli

Deniz-ili kelimelerinin birlemesinden olumutur. l eski Trke'de lke, memleket anlamna gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir dier rivayete gre de kelimenin asl domuz-ili'dir. Bu da blgede domuz okluundan kaynaklanmaktadr.

anakkale

Marmara ve Ege denizlerini birletiren Boaz'daki ehir ve kasabalarn en by ve il merkezidir. Boazn dou kysnda ve en dar yerinde kurulmutur. Burada denizini ekli tpk bir ana andrr. Bugnk ismini buradan alr.

ankr

lkada "Gangra" kalesinin eteinde kuruldu. smini Gangra kalesinden alan ankr'ya yakn zamana kadar angr ve eniri deniliyordu.

orum
Rivayete gre ourum kelimesinden tretilmitir. Bu da blgede zamannda Rumlarn ounluu oluturmasndan kaynaklanmaktadr.

BURSA

Eski alardaki Bitinya blgesinin bakentidir. Buraya kurucusu Bitinya kral Prusias'n ad verildi. (M:ll.yzyl)

BURDUR

Eski ad Askaniya'dr. smini yannda kurulmu olduu Burdur glnden alr.

BOLU

nceleri Bithynion Romallar dneminde ise Claudiopolis ad verildi. Trkler buray alnca Claudiopolis szcn ksaltp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde deierek Bolu oldu.

BTLS

Kimi tarihilere gre, "Bage" ya da "Pagi" szcklerinden tremitir. Kimilerine gre de Byk skender'in komutan "Lis" ya da "Badlis" burada bir kale kurmu. Bitlis szc bu komutann isminden kaynaklanyormu.

BNGL

Buradaki bir ok gllerden dolay bu isim kendisine verildi.

BLECK

Bizansllar dneminde burada Bilekoma adl bir kale vard. Osman bey buray alnca bu ad Bilecik olarak adn verdi.

BAYBURT

Eldeki kaynaklara gre kasabann ortaadaki ad "Paypert" ya da "Pepert" idi. Bayburt ad buradan gelmektedir.

BALIKESR

ehrin adnn eski hisar anlamna gelen Paleokastio'dan tredii sanlmaktadr. Halk arasnda dolaan bir sylentiye gre de bal ok anlamna gelir. nk Kesir Arapa'da ok anlamna gelmektedir

ARI

smi snrlar iindeki "Ararat" dandan alr. ok eski alarda yeryz korkun bir su basknnna urad.(Nuh Tufan) Nuh peygamber btn canlardan bir ifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (slam kaynaklarna gre) (Hristiyan kaynaklarna gre de Ararat � Ar) dana kondu. Ararat, nce aran sonra da Ar adn ald.

AKSARAY

Seluklu Sultan zzettin Klarslan, ehirde cami, medrese, kmbetler ve byk ve beyaz bir saray yaptrd. elir "Aksaray" adn ite bu beyaz saraydan ald.

AMASYA

Amasya ehrini tarihi Strabon'a gre Amazon karal Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamna gelen "Amasesia" ismini verdi.

AYDIN
lk olarak Argoslar tarafndan kuruldu. Anadolu beylerinden Aydnolu Mehmet bey'den ald. Aydn, Mehmet beyin babasnn ismidir.

ARTVN

skitler tarafndan kuruldu. Artvin sz iskite'dir.

ANTALYA

M ll.ci yzylda Bergama karal Attalos ll tarafndan kuruldu. ehir nceleri ismini kurucusundan ald ve Attaleia adyla anld. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya ekline dnt.

ANKARA

slam kaynaklarnda Ankara'nn ad Enguru olarak geer. Kimilerine gre Ankara sz Farsa "zm" anlamna gelen Engr'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamna gelen"Aguirada'dan tremitir.
Bazlarna Hint-Avrupa dillerindeki "Emek" anlamna gelen Ank ya da Sankskrite de; "Kvrnt",, anlamna gelen ankaba'dan veya Latince'den engel anlamna gelen uncus'dan tredii ileri srlmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, kark arazi anlamna gelir." ehrin dier isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engrl, Engrye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara eklini almtr.


ANTAKYA

M 300 yllarnda Makedonya Kral Seleukoz bu yrede Antakya'y kurdu ve ehre babasnn ismi olan Antiokhia adn verdi. Zamanla byyen kent, bakent halini ald.

AFYONKARAHSAR

Afyon trklerinde sk sk "Hisar" szc geer. "Hisarn bedenleri evirin gidenleri" Bu hisar szcnn Afyon trklerinde sk sk yinelenmesi nedensiz deildir. Eski ad Akroenos olan ehri Seluklular uzun sren bir kuatmadan sonra ele geirdiler. "Hisar" kuatma anlamna gelir. Aclarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara talardan bir kale kurdular. Onaltnc yzylda blgede afyon yetitirlmeye balaynca, Karahisar'n bana bir de Afyon eklendi ve ehir "Afyonkarahisar" adn ald.

ADAPAZARI
Bu ilimize Adapazarllar ksaca Ada der. nk Sakarya ve ark suyu arasnda yer alan ehir, tpk bir aday andrr. "Pazar szne gelince: Buras onyedinci yzylda yrenin Pazar yeriydi. te, Adapazar bu iki szcn "Ada" ve "Pazar" szcklerinin birlemesinden olutu. Adapazar, Sakarya ilimizin merkezidir


--------------------
Play it again,Raphael
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
okseybilenkiz
mesaj 01.04.2008, 01:28:36
leti #2Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 8,152
Thanks: 40699 *
Katlm: 20.10.2007
Nereden: krklareli
ye No: 693
Ruh Halim:osmanl sultan murat hdavendigar,edirneyi fetih ettikten sonra gzn saranta kal'asna diker. bir dier ad ile'' heraklea''de denen bu kentin zm,kiraz peyniri pek mehurdur.sultan murat kal'an'n alnmas iin ''timurta paay'' grevlendirir.kendiside ordu ile arkasndan hareket eder.sava etin olur saranta'y almak zorlar.sylentiye gre paa krk akny kal'aya yollar.dman gafil avlayan 40 akn panikleyen kal'a komutannn mahzeni havaya uurmas ile ehit olur.ama yklan yerden ehre girmek kolay olur.
o gnden sonra ehrimizin ad''krk kii ,krk ehit'' anlamna gelen''krk kimesne'' olur.bu ad sonralar tuhaf bir ekilde deforme olur ve''krk kilise'' olarak sylenmeye balanr.1924 ylnda trkiye byk millet meclisine verilen bir kanun ile ''krkkilise'' ''krklareli''ne evrilir.


kentimizde krk ehidimiz iin bir kitabe vardr.zerinde u beyit yazar:

krk kimse ehit oldu bu yerde
bu nam ile anlmtr bu belde


--------------------
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
alibaba
mesaj 01.04.2008, 01:42:08
leti #3Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 2,624
Thanks: 10686 *
Katlm: 20.08.2007
Nereden: Izmir
ye No: 438
Ruh Halim:lber Ortayl'nn "mparatorluun En uzun Yzyl" isimli kitabnda bir an var. Osmanl dneminde krklarelide yani o zamanki adyla Krkkilise'de yneticilik yapm bir paa o zamanlar nemli bir yer olan Manastr idaresine talip olur. ancak bu greve liyakat konusunda tereddt edilince
-krk tane kiliseyi idare ettik bir tane manastr m ynetemeyeceiz diye sitemde bulunmu.


--------------------
her mesajm imzamdr
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
okseybilenkiz
mesaj 30.03.2009, 22:57:53
leti #4Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 8,152
Thanks: 40699 *
Katlm: 20.10.2007
Nereden: krklareli
ye No: 693
Ruh Halim:ANKARA VE APA

tufandan sonra ,nuh'un gemisi ankara kalesinin bulunduu yere demirledi.ve apasn orada drd! ankara ehri ,ite o apann bulundugu yere kuruldu ve bu nedenle de,ehrin ad apa ehri anlamna gelen ''ankerium''yada ''angora'' denildi.gnmzde de apaya ingilizcede ''anchor''franszcada ''ancre''almancada ''anker ''de denilmektedir
nuh efsanesi ile ilgili sylene bir yana avrupann galya blgesinden i. 3.yy da doguya aknlar yaparak orta anadoluya yerleen galatlar zamannda ,ankarada baslan paralarn ve madalyonlarn zerinde gemi apas motifi yer almtr.
ahmet hamdi tanpnar da ankara kalesini bir gemi kpetesine benzetmitir...

alnt:ERDOAN TOKMAKIOLU


--------------------
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
hazan
mesaj 25.05.2017, 00:28:57
leti #5Grup Simge

Grup: Mazi Hocas
leti: 1,362
Thanks: 3564 *
Katlm: 15.05.2007
Nereden: Antalya
ye No: 13Bilindii zere, gzel ehrim Bergama Kral II Attalos tarafndan kurulmu ve ismini de kurucusundan almtr. Cumhuriyet dneminden itibaren de ehrimin ismi Antalya olarak kullanlagelmi..Kent tarihimiz Hseyin Cimrin'in nette okuduum(kendisine mesajla ulatm ve kitaplarn nasl temin edebileceim konusunda ynlendirme istedim, cevaplad sa olsun, en ksa zamanda temin edeceim) Antalya'nn Kuruluu ile ilgili yazsndan, bir blmn paylamak istedim..

................................................................................
.................

ANTALYA'NIN KURULUŞ EFSANESİ

Bergama Kral II. Attalos, M.Ö. 158 ylnda, krallnn egemenlik snrlarn geniletmek ve yeni liman ehirleri kurmak amacyla aknclarna: "Gidin, bana bu yeryz zerinde yle bir yer bulun ki btn krallarn, btn hkmdarlarn gz kalsn. Öyle bir yer bulun ki hi kimse gzn oradan ayramasn. Gidin bana yeryznn cennetini bulun" emri verip, gndermiti. Aknclar, bu emirle iin zorluunu, bir anlamda, olmazln bile bile yola koyulmular, diyar diyar dolamlar. Haftalarca, aylarca dolamlar ama krallarnn istedii gibi bir yere bir trl rastlayamamlar. Ta ki bir gn bugn Çubuk Beli diye anlan yolu ap da yeryz cennetinin kaplar, Toroslar'n eteklerinde, amlarn arasndan Akdeniz'in byl bir akamna alncaya dek! Tepeleri karla kapl Beydalar, el dememi ormanlarnn yeillii, batan gnein tututurduu gm kylar ve denizin o ividi mavisi karsnda, soluklar kesilmi Bergamal aknclar Toroslar'dan aaya indike, dnya cenneti bir ovann rengarenk bereketiyle sarmalanmlar. En sonunda bugnk Antalya kentinin bulunduu yere geldiklerinde karlarna kan esiz doal gzellik karsnda cenneti nihayet bulduklarn grmlerdi. Buradan drtnala kalkp Bergama'ya dnen aknclar, kraln huzuruna varp, "Emriniz zere cenneti bulduk!" demiler. Kral Attalos, aknclarnn 'cennet' dedikleri yeri bir de kendi gzleriyle grmek istemiti. Aknclar yine ne dmler, Kral Attalos arkalarndan ordularyla onlar izlemiti. Bugnk Antalya'nn bulunduu yere vardklarnda Kral Attalos da cennete geldiini kabul etmi ve burada derhal byk bir kent kurulmasn emretmiti. Bu doal gzellikler iinde Bergamallar ksa zamanda grkemli bir kent kurdular ve bu kente, Kral Attalos'un adna izafeten 'Attaleia' ismini verdiler. Kent, Bergamallarn elinden ktktan sonra da bu isimle anld. Trkler gelip buraya yerletikten sonra 'Attaleia'nn adn sras ile Stelai, Satalya, Adalya ve Antalya olarak deitirdiler.

Yaznn tamam iin,
Misafirlere Kapal Link. Linkleri Grebilmek in ye Olunuz.

................................................................................
.......................................................

Yine benzer bir bilgi, www. kltrportal.gov.tr den,

M.Ö. 2. yy.da Bergama Kral Attalos II. (M.Ö. 159-138), bir gn kendine bal kabileleri, hkmranlk hudutlarn geniletmek ve yeni liman ehirleri kurmak amacyla askerlerini gney ynnde gndererek: “Gidin, bana bu yeryz zerinde yle bir gzel yer bulun ki, btn krallarn gz kalsn bu yerde. Kimse gzn bu yerden ayramasn. Orada liman ehirleri kuracam.” der. Bunun zerine Bergama’dan ayrlan kabileler aylarca, Ege sahillerini kar kar dolarlar ve kral Attalos’un istedii gzellikte bir yeri aylarca ararlar. Sonunda daha gneye inerek Akdeniz sahillerine gelirler. Bugnk Antalya ehrinin bulunduu krfeze geldiklerinde bir sre gzlerini bu gz kamatrc manzaradan ayramazlar. Kabile bakan: “Şkrler olsun sana Zeus, nihayet Attalos’un ehrini bulduk.” Diye haykrr. Daha sonra Bergama Kral Attalos II. Burada bir ehir kurar ve ehre kendi adn verir. Şehre Trkler Adalya, Araplar Antaliye, Cumhuriyet devrinde ise ehrin ismi Antalya olur. Kaynak: Dnden Bugne Antalya, Antalya Valilii İl Kltr ve Turizm Mdrl Yaynlar, Antalya 2012.


--------------------
Herey insanlar iin.. Grmek renmek iin, bazen zor da olsa..Herey insanlar iin.. Umut dourmak iin, hayatla sevitim...F
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:

Konuya link ver...
Forum iin... (BBCode)
HTML Kullanm...
Direk link...

Reply to this topicStart new topic
1 kullanc bu bal okuyor (1 Misafir ve 0 Gizli Kullanc)
0 ye:

 RSS Basit Grnm Tarih : 26.06.2019 - 03:41:54
.: Destekleyenler & Desteklediklerimiz :.
Seksenliyillar.Com | 80ler.Com | sinemabuyusu.com | Kingofcollectors | Seksenler.Forumotion | sekerkizcandy.com | Captano.net