IPB

Hogeldiniz ( Giri | Kayt Ol )

> Dizi Filmler

Blm Kurallar

80'ler ve ncesinden aklnzda kalan dizileri bu blmde paylaabilirsiniz

Gzel Paylamlar
 
Reply to this topicStart new topic
Hanende Melek
lifelines
mesaj 11.02.2008, 23:21:49
leti #1Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 2,400
Thanks: 14327 *
Katlm: 22.11.2007
Nereden: stanbul
ye No: 1,180
Ruh Halim:Hanende Melek, sitemizin baz blmlerinde arkadalar tarafndan yazlm ve film mi dizi mi olduunu kartrmlar. Biz ilk televizyonumuzu 1974 ilkbaharnda aldk o yl ve ertesi yl TRT'de bol bol Metin Erksan'n ynettii mini diziler oynard. "Hanende Melek" dizisi de onlardan biri ve ben 1975 ylnda oynadn hatrlyorum. Barolnde; Seil Heper ve Mete Sezer oynamt. ok kk olduum halde bu diziden pek ok sahneyi zellikle Seil Heper'in incecik sska halini, kopacakm gibi duran kollarn, Mete Sezer'in aresizce ona bakarkenki sarho halini ok net hatrlyorum. Seil Heper, bar gibi bir yerde ark syleyen Melek adl arkc, Mete Sezer ise ona karlkszca ak olup devaml dinlemeye giden alkolik ak rolnde idi.

Not:Hanende Melek Sabahattin Ali'nin eseri fakat ben hi okumadm.
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
F
mesaj 12.02.2008, 02:29:26
leti #2Grup Simge

Grup: Elit Yazar
leti: 627
Thanks: 2588 *
Katlm: 21.12.2007
ye No: 1,604Metin Erksan TRT 'yle yapt anlama gerei be televizyon filmi yapm. Bir dieri de "Gemi Zaman Elbiseleri". Yalnz bu diziler o kadar ok eletirilmi ki, TRT tanesini yaynladktan ok sonra dier ikisini yaynlam. "Hanende Melek" de sonradan yaynlanm. Metin Erksan 'n kendi zevk ve anlayna gre bunlar ektii zerinde ok durulmu. Bunlar tek blmlk televizyon filmleri. 1975 'de yaynlanmlar.
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
alikusu
mesaj 12.02.2008, 09:54:35
leti #3Grup Simge

Grup: Moderatr
leti: 2,492
Thanks: 9951 *
Katlm: 08.07.2007
Nereden: Bakent
ye No: 236Sabahattin Ali yks:

Hanende Melek

Kahve ocana giden kapnn yannda, st ksm kk bir
hal ve etekleri eski bir kilimle rtl, krs klkl bir kerevet
vard. kiiden ibaret saz heyeti, yerli hasr iskemlelerin zerine,
gze batan bir ciddilikle oturmulard. lerinden biri inmek
isteyince, bir metreye yakn bir yerden atlamaya mecburdu.
Hanende Melek byle zamanlarda kk garson Hamdi'yi
ararak yardmn ister, bir eliyle onun omuzuna dayanp tekiyle
eteini tutarak ince bacaklarn aa uzatrd. Bu anlar o
civarda oturmu hovarda mteriler iin mhim frsatlard.
Baygn, fakat istek dolu gzler derhal o tarafa evrilir, tatl bir
ey yenmi gibi posbyklar alt dudakla yalanrd.

Sigara dumanlaryla nefes buularndan kahvenin pencereleri
o kadar sislenmiti ki, darda arl arl yaan yamurun
ancak sesi iitiliyor, camlardan szlen damlalar ierden grnmyordu.

Ortada dolaan iki garson, tka basa dolu olan salonda kendilerine
glkle yol aabiliyorlard. amurlu ayakkablarn tebahhurundan
(buharlamasndan) hasl olan ar bir koku, yarsndan ou sarho
olan mterileri bsbtn sersemletiyor, zaman zaman saz
bastracak kadar ykselen bir grlt, sk sk alp kapanan
kapdan sokaa vuruyordu.

Yeni gelenler, iskemlelerin arkasna aslm duran paltolar
drerek ve her getikleri yerde bir kaynama dourarak
uzun mddet dolatktan sonra bir yer bulup oturuyorlar ve slak
kasketlerini karp balarn kamaya balyorlard.

Keman, ud ve Melek zaman zaman hamle eder gibi seslerini
ykseltiyorlard. Bu srada grlt ile saz arasnda birka
dakika devam eden hakiki bir mcadele oluyor, bazan grlt
galip gelerek saz mahup bir eda ile vzltsna devam ediyor,
bazan da, bir hayat kavgas kadar canla bala yapt mcadelenin
sonunda kalabaln biraz susar gibi olduunu grnce,
sevinle sesini ykseltiyordu. Byle dakikalarda Melein ince,
biraz ksk, fakat tesirli sesi salonu doldurur, kendisine evrilen
gzlerde biraz da alaka belirirdi.

...

Caml kap ar ar alarak ieri davavekili Hseyin Avni
girdi. Siyah paltosunun yakasn kaldrm, ayn renkteki apkasn
nne indirmiti. Hastalkl gzlerini vapur duman bir
gzlk rtt iin yznn ancak pek az bir ksm, sakallar
uzam enesi grnyordu. Ucundan yamur sular szlen
harap bir emsiyeyi koluna takmt. Korkak admlarla, yklmamak
iin iskemle arkalarna tutunarak ilerledi, saza yakn
bir yere geldi. Etrafta oturacak bo iskemle yoktu. Gzleriyle
arand. O civara yerlemi bulunan memurlar, bekar retmenler
onun baklaryla karlap kendisini masalarna armaya
mecbur olmamak iin balarn nlerine emiler veya derin lakrdlarna
dalmlard.

Bir masann etrafnda oturan ve esrar sigaralarn avularnn
iinde saklayan kasap Hseyin Avni'yi masalarna davet
ettiler. Hem ihtiyar sarhola alay etmek, hem de masalarna
efendi adam oturduunu hanendeye gstererek itibar kazanmak
istiyorlard.

Hseyin Avni, siyah gzlklerinin buusunu ceketinin kolu
ile sildi, paltosunun yakasn indirdi. apkasn kard. Adamakll
seyreklemi olan beyaz salar kafasnn atlak ve lekeli
derisine yapmt. Oturduu alak arkalkl yerli hasr sandalyede
rahatlatktan sonra ban saza evirerek glmsedi.
Bu srada uzun, seyrek dileri, donuk pembe di etleriyle beraber
dar frlyor, dudaklarnn kenarndan tkrkler szyordu.

Keman alan uzun kafal, esmer delikanl eilerek davavekilinin
selamn iade etti. Melek bayla belli belirsiz bir iaret
yapt; kucandaki udun zerine abanarak avaz avaz baran
ihtiyar sanatkar ise, dnyann farknda olmad iin, arksna
devam ediyordu.

...

Melek iinden: -Aman yarabbi, bu heriften kurtulamayacak
mym?- dedi. mrnde bu derece irendii bir adama rast
gelmemiti. Be seneden beri hayatn sesiyle kazanyor, sktka
vcudunu bu sese yardmc yapmak mecburiyetinde de
kalyordu. Bu meslekte adam semek pek adet deildi ama, bunun
da bir haddi vard. Zaten bu tiksinmesinde Hseyin Avni'nin
suratnn pek rol yoktu. Melee asl korkun gelen
onun yapkan bir ifade tayan hareketleri ve siyah gzlklerinin
arkasnda kirli bir paavra gibi sallanan baklaryd.

Dier tutkunlarnn smarlad bir ay bile hakir grmeyen
ve bu eli ak hovarday bir glmseme ile tediye eden
gen kadn, Hseyin Avni'nin, evinden kim bilir ne sahnelerden
sonra alp kendisine hediye ettii birka altn bilezii bir
trl koluna takamyordu.

Kahvecinin sylediine gre bu adam evvelce Hukuk
Mahkemesi azasndan imi, sarholuu yznden karmlar,
ok az bir tekat maa alyor ve ocuu ile karsn davavekillii
ederek geindiriyormu. Hukuk mezunu olmayp zabt
katipliinden yetitii ve iine gcne kar hi alakas olmad
iin yazhanesine gnde birka kylden baka urayan olmazm.
Kahveci:

-Metelik yoktur herifte, nesine yz verirsiniz?- diyordu.
-Gnde iki kylye iki istida yazp yarm kat alr, onu da lokantac
Mahir'de rakya yatrr, evde oluk ocuk a beklesin.
Yandan da utanmaz, ak sakalna da bakmaz, yazhanesine urayan
altmlk kyl karlarna saldrr. Dayak yemedii gn
yoktur. u kahvemize gelen efendilerin hibirinin ona yz verdiini
grdnz m? amur gibi adamdr!-

Melek bu kasabaya geleli iki ay olmutu ve Hseyin Avni
bir gece bile kahveye gelmemezlik etmemiti. Her akamzeri,
yazhanede mi olur, lokantada m olur, bir miktar raksn ier,
daha ikinci kadehte titremeye balayan admlarla kahvenin yolunu
tutard. Bu gen, sska ve esmer kadncazn biraz atlak
fakat yank sesi onu ldrtyordu. Fakat onun bir kadna srarla
yapmas iin byle bir sebebe de hacet yoktu. Btn kadnlardan,
en gzelinden en irkinine, en knden en yalsna
kadar yle bir hava intiar ediyordu (yaylyordu) ki, eit eit olmasna
ramen mterek bir hususiyeti haber veren bu kah latif, kah
ba artacak kadar sakil kokular onun hurdalam vcudunda
strapl bir sarsnt brakarak yaylyorlar, zavally uykudan,
hatta dnmekten mahrum ediyorlard.

rk dimann nasl imal ettii insan artan binbir trl
dalaverelerle karsn kandryor, bir sandk kesinde, bir kn
dibinde naslsa kalm olan kymetli birka para eyay ald
gibi sazl kahveye gidiyor ve birka ark isteyip aldrdktan
sonra, getirdii eyleri kk rak Hamdi ile Melee yolluyordu.

Kemancy birka kere yazhanesine arp kuru zeytin ile
rak ikram etmiti. Bir efendiye masa arkadal etmekten gurur
duyan gen ingenenin Melek zerinde lehinde tesir yapacan
mid ediyordu.

Fakat artk sabr tkenmiti: Yarm yamalak selamlardan
ve pek kstrd zamanlarda gen kadnn azndan dklen
-Naslsnz efendim?- yollu bir hatr sormadan baka bir ey
grd yoktu. Halbuki ihtiyar etlerini seyrek faslalarla kamlayan
ihtiras nbetleri tahamml edilmez hale gelmiti. Oturduu
yerden Melee doru bakarken, derhal frlayp saldrmak
isteyen vahi bir hisse kaplyordu.

Birka akam evvel kemanc vastasyla kadn yazhanesine
davet ettii halde bu teklifi, patron raz deil diye reddedilmi,
kemancdan cevap bekleyerek geirdii yirmi drt saat,
kz isteyip cevap bekleyen delikanllara ta kartacak bir mit
ve yeis silsilesi halinde gemiti. ki gnden beri sabahtan akama
kadar iiyor ve binbir trl planlar kuruyordu.

Ayn masada oturduu kasaplar, kahvede iki yasak olduu
iin ay fincanlarna koydurup getirttikleri konyaklar iiyorlar
ve ona da ikram ediyorlard. Esrar sigaralarnn duman
Hseyin Avni'nin krmz kapakl gzlerini ve kuru genzini yakyordu.
Melek ihtiyar udinin sesini bastrarak:

Gece kaplad her yeri,

Keder sard dereleri,

Esmerim vay vay.

Dman deil, sevda at

Sinemdeki yareleri.

diye bardka Hseyin Avni ne doru eiliyor, yere decek
gibi oluyordu.

Bu arknn bestesinde, szlerinde ve Melein alar gibi
bir ifade alan syleyiinde garip bir zavalllk, bir yalvarma
vard. htiyar adam aznn iinde bir eyler mrldanyor, fakat
ancak grtlan yrtar gibi dar frlayan bir -Ah!- duyulabiliyordu.
Bir aralk ufak ve buruuk bir kada bir eyler karalayarak
kemancya gnderdi, biraz sonra saz eski bir arkya balad:

Bir dame drd beni ki baht siyahm,

Billahi bu sevdada benim yoktur gnahm!

Bunu, ksa faslalarla dier katlar ve ihtiyarn haline uygun
dier arklar takip etti.

...

Kahvenin kaps aralanarak ieri sekiz on yalarnda bir kz
ba uzand. Kvrck salar slak bir psteki gibi ensesine yapmt.
Gzleriyle, akn ve kararsz, etraf szdkten sonra
oralarda dolaan Hamdi'yi ard, bir eyler syledi.

Hamdi, tek tk evlerine yollanmaya balayan mterilerin
arasndan syrlarak Hseyin Avni'nin yanna geldi ve kara
gzlklerini dzeltmeye alan ihtiyara:

-Beybaba! Senin kk kz gelmi, evden istiyorlarm!-
dedi.

Sarhoun yal yznn gerildii ve seyrek sakallarnn
dimdik olduu grld. Bir kedi gibi yerinden frlayarak:

-Defolsun, beni burada bari rahat braksnlar!- diye homurdand
ve yumruunu kapya doru uzatt.

Aralk kap hemen kapand, Hseyin Avni tekrar iskemlesine kt.

Kahve adamakll tenhalamt. Kalanlar baladklar partiyi
herhalde bitirmek isteyen birka tiryaki oyuncudan ibaretti.

Biraz sonra saz da bitti. Ud torbaya, keman kutuya kondu.
Udi, hi konumayan ve etrafna baknmayan bir ihtiyar,
nndeki ay fincann son bir defa diktikten sonra kahveciden
gndeliini alp gitti. Kemanc, Hseyin Avni'nin yanna
gelerek:

-Naslsn beybaba!- dedi, bayla da: -Ne idelim, bir trl
olmuyor ite!- der gibi bir iaret yapt.

Sarho ihtiyar:

-E... Bu ne kadar srecek ya? Bizde hal kald m ya?- diye
mrldand.

Melek patrondan parasn alm, kendisini hana kadar gtrecek
garsonun hazrlanmasn bekliyordu. Astragan taklidi
eski bir mantonun iinde vcudu titriyor gibiydi. Siyah dekolte
iskarpinleri amurlanm ve silinmemiti.

Hseyin Avni yerinden frlad. Gen kadna doru yryerek
onun koluna yapt:

-Ben gtreyim seni, ruhum!- dedi.

Melek vcudunun scak bir kesine slak bir el dokunmu
gibi rperdi.

-Teekkr ederim... Hacet yok!- diye mrldand.

-Hacet yok olur mu ya? Bize de bu kadar cevretmek reva
m ya? nsanda tahamml brakmyorsun vallahi!-

Bu szlerle beraber kadnn zayf kolunu daha ok skt.
Melek hzla silkindi. Muvazenesini kaybeden davavekili dizlerinin
stne derek alnn iskemlelerden birine vurdu.

Kalkt zaman, sa kann st tarafnda krmz bir i grnyordu.

Bir eliyle gzln dzelterek:

-Ne demek istiyorsun yani?- dedi, sesi hrlt gibi kyordu.

Ban kemancya evirerek:

-Ulan!- dedi, -Nedir bu yaptnz? Bu cilve biraz uzun
kayor!-

Kemanc kahve oca tarafnda kayboldu.

Hseyin Avni tekrar Melein koluna sarlmak isteyerek, bir
adm att. Gen kadn korkak gzlerle etrafna baknyordu.

Kahvede oyun oynayanlar ayaa kalkmlard. Bir ksm
kasketini alp gidiyor, bir ksm ihtiyar avukatla Melein etrafna
toplanyordu.

Esrar eken kasaplar balarn birbirlerine yaklatrmlar;
susuyorlard.

Tavandaki lks lambalar parlayp snerek mrlerinin
azaldn bildiriyorlard.

Patron kemancnn hesabn kesmi, o da kalabala doru
sokulmutu.

Hseyin Avni etrafnn farknda deildi. Gen kadnn tekrar
eline geirdii kolunu titrek parmaklaryla skarak: -Sen geliyor
musun imdi?- dedi.

Melek ksaca:

-Hayr!- diye cevap verdi. Fakat ne yapacan kestiremeyerek
olduu yerde kald ve saa sola baknd.

Bu anda, birdenbire sol yana zerinde sarhoun terli elini
hissetti. Birisi salarn eker gibi oldu ve mthi bir ac duydu.

Baka birisi onu yakalad gibi birka adm teye gtrd,
bir istemleye oturttu; bu, kendisini hana gtrecek olan garsondu.

Kahveci ile iki ra birka adm ilerde, yere eski bir ul gibi
ylm olan avukat tekmeliyorlar, kafasna gzne yumruk
vuruyorlard. Biraz sonra raklar amurlara bulanan sarhou
bacaklarndan ve kollarndan yakalayp kahvenin nne, yamurun
altna braktlar.

Melek birka dakika iskemlede ses karmadan oturduktan
sonra raa:

-Haydi gidelim!- dedi.

Dar ktklar zaman, kahvenin ayak ta merdiveninin
dibinde Hseyin Avni'nin hala yattn ve yamurdan iliklerine
kadar slanan kk kznn onu kaldrmak iin urasndan
burasndan ekelediini grd. Onlar birka adm getiler, kzcaz
kanlar fark etmemiti.

-Babacm, ne olursun babacm, hadi gidelim!- diye alyordu.

Nezleli sesi, artk biraz hafiflemi olan yamurun prtlarna
karyordu.

Melek yanndaki garsona:

-u adam kaldrversene!- dedi.

Beraber geri dndler. Kk kz hala babasnn etrafnda
dolayor, hkrklarla kesilen bir sesle, kendi kendine sylenir
gibi, yalvaryordu:

-Babacm, hadi gidelim. Annem sz verdi, itin diye kavga
etmeyecek... Bir ey getirmedin diye de kavga etmeyecek...
Hi kavga etmeyecek...- Bir mddet susuyor, sanki cevap bekliyor,
sonra:

-Hadi kalksana, ne olursun!- diye tekrar alamaya balyordu.

Yanna gelenlerin yzne bakt. O nezleli sesiyle, ehemmiyetsiz
bir yardm ister gibi:

-Kaldrversenize, ne olur?- dedi. -ki gndr eve uramyor,
hepimiz az. O gelmeyince annem bsbtn sinirlenip bizi
dvyor, gidin getirin diyor!-

Melek ve garson, Hseyin Avni'nin kollarna yaptlar.
Sarho szmt. Yerinden g oynuyordu. Islak paltosu sska
vcudundan daha ard. Ayaklarn yerde sryerek birka
adm gtrdler. Biraz gevek braknca olduu yere kyordu.
Hibir ey sylemeden onu srklemeye devam ettiler. Kk
kz nlerine dm, yol gsteriyordu.

Zifiri karanlk sokaklarda Melek dizlerine kadar amura
battn hissetti. Her admda bir ukur vard. Epeyce uzun bir
mddet yrdkten sonra alak bir bahe duvarnn nnde
durdular. Kz alkn bir elle iki kanatl kapnn demir halkalarn
bulup takrdatt. Biraz sonra ierde bir kap gcrdad, amurlu
bahede takunyal ayaklarn sesi duyuldu, kapnn bir kanad
ald ve elinde titrek kl bir idare lambasyla sska bir kadn
vcudu grnd.

Gzleri evvela lakayt bir bakla sarhou, sonra bsbtn
manasz bir ifade ile gen kadn szd. Kk kzn nezleli sesine
pek benzeyen bouk bir sesle:

-Demek imdiki de sensin ha?- dedi.

Melek hibir ey sylemedi. ki kadn bir mddet baktlar.
Garson sarhou kapnn i tarafna, duvarn dibine brakt.
Kk kz kapnn bir kenarnda hala alyor ve ara sra burnunu
ekiyordu.

Damlarn kenarndan tek tk damlalar dyor ve bouk
sesler kararak sokan amurlarna gmlyordu. Melek yavaa
elindeki antay at, iinden drt be altn bilezikle bir
ift kpe ald. Kendisine hayretle bakan sska kadna uzatarak:

-Aln bunlar... Bunlar sizin galiba...- dedi. Sonra ban
azck nne eerek:

-Bana bunlar bouna vermiti...- diye ilave etti.

Gitmek iin dnd. Kapnn kenarna dayanm duran kk
kz grd. Kendini tutamayarak onu kolundan yakalad
ve ekti, srsklam salarndan tuttuu ban gsne bastrd.
Sonra eildi, akn akn kendine bakan kzn yalardan ve
yamurdan slanm yzn sk sk pt.

Bir kabahat iliyormu gibi abuk ve sinirli hareketlerle
antasn tekrar at, biraz evvel ald bir buuk lira yevmiye
ile dnden kalan yirmi otuz kuru paray kzn avucuna sktrd.

Sonra hi arkasna bakmadan, yan banda sessizce yryen
garsonla beraber, amurlu yollardan geriye, kendisini bekleyen
han odasna dnd.


--------------------

Birinin kp; bu bir kamera akas, kameraya el sallayn demesini bekliyorum .. Hayat, o derece yani !
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:
sahaf
mesaj 26.09.2015, 20:43:04
leti #4Grup Simge

Grup: Forum Demirba
leti: 6,165
Thanks: 28902 *
Katlm: 30.05.2007
Nereden: Zeytinburnu / Vargeller
ye No: 68
Ruh Halim:Hanende Melek (1973) Mete Sezer, Seil Heper, Ynetmen ve Senaryo: Metin Erksan, Eser: Sabahattin Ali

Kaynak Grsel: Metin Erksan Efsanesi - Yazar: Vadullah Ta

Mete Sezer ve Seil Heper

Misafirlere Kapal Link. Linkleri Grebilmek in ye Olunuz.


--------------------
Titresin bir mum alevinde o eski gnler, bir gm ereveden seyret yine maziyi, bir nezaketli ince sz duyar da belki, o sararm resmin hayat bulur yeniden.
Go to the top of the pagePM
 
+Quote Post
Bu iletiye te?ekk?r edenler:

Konuya link ver...
Forum iin... (BBCode)
HTML Kullanm...
Direk link...

Reply to this topicStart new topic
1 kullanc bu bal okuyor (1 Misafir ve 0 Gizli Kullanc)
0 ye:

Collapse

> Benzer Ba?l?klar

  Balk Yan?tlar Konuyu Ba?latan Okunma Son Faaliyet
No New Posts Meleklerin fkesi
0 okseybilenkiz 2,050 15.08.2009 - 23:41:05
G?n: okseybilenkiz
No New Posts Melek Sakzlar
4 lifelines 3,304 01.08.2009 - 23:59:31
G?n: okseybilenkiz


 RSS Basit Grnm Tarih : 12.07.2020 - 13:38:42
.: Destekleyenler & Desteklediklerimiz :.
Seksenliyillar.Com | 80ler.Com | sinemabuyusu.com | Kingofcollectors | Seksenler.Forumotion | sekerkizcandy.com | Captano.net