Yavuz Selim, Kahire'yi aldıktan sonra esir olan Kölemen Komutanı Mısır ordusunun yenilmesini şöyle açıkladı.

-"Sultanım, sizin ordunuz eskidenberi top kullanır. Bizde top kullanmak teklifi ise, Hz.Peygamber'in kılıç ve ok kullanın emrine aykırı olduğundan reddedilmiştir."

Yavuz komutana:

-"Pekala sünnete bu kadar bağlıydınız da neden "Silaha aynı silahla mukabele edin" diyen ayete uymadınız?"